Midlar frå Handelens Miljøfond går til opprydding langs elvar.
Her er Kaja A. Fjeldheim i ferd må å skilja godt infiltrert plastsøppel frå eit gjerde. FOTO: NILS TOKHEIM

Plastposar finansierer søppelrydding i Etnevassdraget

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!