Personvernerklæring

Grannar personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Grannar samler inn og bruker personopplysninger. Grannar, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsteder (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på grannar.no

Daglig leder har ansvaret for Grannar sine behandlinger av personopplysninger på grannar.no med tilhørende undersider. Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev eller sende inn påmelding til arrangementer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes i nettskyen. Det er kun Grannar og vår leverandør Appex som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Grannar samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på grannar.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonskapsler

Cookies – eller «informasjonskapsler» – er en standard teknologi som stort sett alle nettsteder benytter i dag. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din. Filene inneholder informasjon om for eksempel innstillinger du gjør på nettstedet, teknisk informasjon om enheten du bruker, hvilke sider på nettstedet vårt du besøker, og hvordan du navigerer mellom de ulike sidene.

Følgende informasjonskapsler brukes på grannar.no:

Grannar bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Google Analytics bruker cookies. Informasjonen som blir generert av en slik cookie ved bruk av grannar.no blir sendt til Google og lagret på servere i USA. Google bruker denne informasjonen til å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteten på nettstedet, og for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettsiden og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom lovgivningen skulle kreve dette, eller i tilfeller der tredjeparter håndterer informasjon på vegne av Google.

Grannar lagrer informasjon om hvilke søkeord du benytter i søkeverktøyet på grannar.no. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i Google Analytics.

Vise personaliserte annonser

Grannar brukar informasjonskapslar til å visa deg målretta annonser. Alt etter kva for nokre  aktørar du har godtatt informasjonskapslar frå vil du kunne sjå annonser basert på for eksempel interesser, historikk eller geografisk posisjon. Google Ad Manager er vårt annonsesystem, og dette nytter seg av informasjonskapsler for å gje annonsørar tilgong til relevante målgruppe basert på lokasjon, historikk eller interesser.

Google ivaretar ditt personvern i høve til gjeldande lover og ordningar.

Du finn meir informasjon om Googles personvern her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Om du ønskjer å deaktivere sporing i Googles annonser kan du gjera det her: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=no

Når du bruker vår nettstad kan godkjente tredjeparter plassere informasjonskapsler.

Me har utarbeida strenge retningsliner for korleis slike aktørar kan samle inn og bruke data om våre besøkande.