Arrest etter telefonar

Ifølgje lensmann Ingvar Gjærde gav mannen ikkje fred, og han vart difor sett i arresten […]

Ifølgje lensmann Ingvar Gjærde gav mannen ikkje fred, og han vart difor sett i arresten og sleppt ut dagen etter. Den aktive telefoneringa skjedde mellom klokka 17.00 og 18.00 tysdag ettermiddag.