Nyhende

Audhild Ulland (t.v), Jan Børretzen og Jakob Solberg avduka den første tavla på kaien i Sandeid.
Foto: Heidi Berakvam
Opna ny kultursti

— Eg håpar at tavla kan formidla lokalhistoria til Sandeid

Abonnement
Ferske tal frå Vitenskaplig råd for lakseforvaltning viser vekst i gytebestanden av villaks i Vestland fylke.
Arkivfoto

Kraftig auke i gytebestanden for villaksen

Abonnement
Hydrofoilbåten «Teisten», nummer to i rekkja, vart levert frå verftet i Messina i Italia våren 1970, eit halvt år etter at den første «Teisten» havarerte ved Bårdsund i Tysnes.
Foto: Helge Sunde

Snøggbåthistorie gjennom meir enn 60 år

Abonnement
Her er ein sykkelveg med tilsvarande breidde som er planlagt for ekstra brei vegskulder mellom Sandeid og Vikedal. Rogaland syklistforening meiner det verken er, eller blir opplevd som trygt med denne sameksistensen med biltrafikk. Spesielt på ein fylkesveg med 80 km/t. Foto: Rogaland syklistforening.

Syklist-kritikk mot at at gang- og sykkelsti blir droppa

Abonnement
Bildeserie
Det var fullt av folk mellom telt og boder ved Etne senter i dag med eit langt finare vêr enn det som var melt. Foto: Jon Edvardsen

Folk stimla til på marknad

Abonnement
Illutrasjonsfoto

Kollisjon mellom bil og stut

Abonnement
Sham Tedros (7) (t.v.) og Nashan Weldega Bernatabai (6) grilla marsmallow.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Til saman 12 nasjonar var representert under turen til Fjellstøl

Abonnement
Illustrasjonsfoto

Køyrde av vegen

Abonnement
Stas med ein europameister i barnehagen. Beathe Hegerland sitt EM-gull gjer dei fem år gamle barnehagebarna Daniel Safi Gulen, Andrea Nilsen og Ares Østberg stolte. 
Foto: Svein-Erik Larsen

Europameisteren stortrivst med barna

Abonnement
Anne Kverneland Bogsnes,
direktør for NAV Vestland og 
Håvard Lægreid,
leiar for NAV region Sunnhordland med bodskap for å få fleire involvert i arbeidslivet.
Framleis få arbeidsledige i både Vindafjord og Etne

— Viss arbeidsgivarar legg betre til rette for at fleire kan jobbe lenger, kan vi dekke store deler av behovet for arbeidskraft

Abonnement
Anne-Beate Økland beredskapskoordinator smittevern og vaksine. Foto: Ellen Marie Hagevik, Vindafjord kommune

Skal vaksinere folk på kjøpesenter

Abonnement
Sokneprest Per Hjemdal og kona Mali under avskjedsfesten sist søndag.
Foto: Grethe Hopland Ravn

Folk møtte opp i hopetal for å ta farvel med soknepresten

Abonnement
Illustrasjonsfoto

Påkøyrsel av vilt

Abonnement
Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp) meiner han kan punktere debatten om skulane i Vindafjord dersom han meiner noko om saka i dag. Han vil stort sett ikkje seie noko konkret om saka. 
Foto: Jon Edvardsen

Vindafjord med i satsinga på miljøtiltak i landbruket

Abonnement
Butikkeigar Audhild Sørhus Lindanger i Joker Vats reagerer på støtteordninga for næringslivet som utelukkar at butikken kan få straumstøtte. Straumrekninga for august var nesten 80.000 kroner, og med slike utgifter kan butikken berre lukke døra, meiner ho. 
Foto: Jon Edvardsen
Får ikkje straumstøttte

— For oss handlar det om å overleve

Abonnement
Klart for bedehusbasar på Rygg. Foto: Privat

Første basar på to år

Abonnement
Joakim Berge (19) frå Ølen er tatt ut til å delta i NM i tømrarfaget for lærlingar og unge fagarbeidarar. Han er lansert av Bygg Opp Rogaland og seinare valt ut av bransjeforeininga for bygg- og anlegg til å representere Rogaland. 
Foto: Jon Edvardsen

Best i landet blant unge tømrarar

Abonnement
Jarle og Britt June Kvaløy fekk ein pangstart med sommaren i fjor. No fornyar dei butikken på fleire område.

Årets butikk for heile landet

Abonnement
Vegfest i Ølensvåg. Asbjørn og Irene Gullhaug møtte opp for å markere at Espelandssvingane endeleg har blitt trygg barnehage- og skuleveg. Foto: Svein-Erik Larsen
Storfornøgde med ny veg

— Eg måtte gå og trille ei barnevogn med to barn her ei stund. Det var heilt forferdeleg

Abonnement
Fatland slakteri i Ølen får stadig høgare kostnadar.
Arkivfoto

Søkjer om utvida produksjon

Abonnement