Nyhende

Av og på med snø om vinteren: Olalihytta fotografert ein dag i februar i 2017. Arkivfoto: Ingeborg Vetrhus

Olalia startar sesongen

Abonnement
Rektor Leiv Karsten Medhaug ved Ølen skule meiner dei nye støymålingane ikkje er alarmerande, men han meiner tiltak må vurderast for å redusere støy frå europavegen som går kloss inntil skuleplassen. Foto: Jon Edvardsen

Må arbeide vidare med støy-problematikk på skuleområdet

Abonnement
Bildeserie
Kristoffer K. Bjelland (t.v.), Aleksander Stople og Kjetil Stople har suksess med Norsk Maskinformidling AS som dei to førstnemnde starta som ein hobby i 2017. Her på ny lokalitet i Ølen på Nerheim der Hundhammer Transport var tidlegare. Foto: Jon Edvardsen

Forretningsideen slo til å gav fart på millionane

Abonnement
Saksøkjer staten. Direktør Atle Berge i Ølen Betong Gruppen AS går til sak mot staten med krav om erstatning for tap oppstått av uønska rekrutteringsforsøk av Norsk etterretningsteneste Foto: Irene Mæland Haraldsen

Krev staten for nær 150 millionar kroner

Abonnement
Bildeserie
Harald Stølsmark frå Vikedal hadde tatt turen til småbåthamna der vatnet gjekk langt innover kaikanten. Foto: Irene Mæland Haraldsen

— Eg har ikkje sett vatnet så høgt i småbåthamna, men det var visst litt høgare i 2017

Abonnement
Bildeserie
På plass i Vikedal. Nils Reimers (t.v) og Svein Bjarte Holten saman med Levente Kazinczky frå fabrikken i Austerrike. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Motorbygda fekk besøk av verdas første elektriske rallycrossbil

Abonnement
Bildeserie
Frå Osen i Ølen. Foto: Anne-Britt Grindheim

Ekstremvêret kunne merkast godt i Grannar-distriktet

Abonnement
Telenor ber folk vera på vakt mot auka kriminell aktivitet på nett, og lanserer ei teneste som skal gjera kvardagen tryggare. Illustrasjonsfoto: Telenor

Få tar grep for å sikra seg mot at deira identitet blir misbrukt på nett

Abonnement
Aurora Expeditions (AECO) Svalbard var ein av organisasjonane som fekk tilskot i 2018. Her avbilda under opprydding av Hamiltonbukta. Foto: David Tam.

Nå kan du søka om støtte til å rydda marin forsøpling

Abonnement
Enkelte stader er det venta at sjøvatnet vil gå langt inn over land. Foto: Gjensidige

Ber om tiltak mot uvanleg høg vass-stand

Abonnement
Filippo Ballarn start som økonomisjef i Etne kommune til våren. Foto: Frank Waal, Ryfylke

Den fjerde nykomaren i den administrative toppleiinga på Etne tinghus

Abonnement
Miljøgata i Sandeid skal fungere godt for både gjennomgangstrafikk, lokale bedrifter med mange store køyretøy, og ikkje minst mjuke trafikantar. Vegeigar Rogaland fylkeskommune er i gang med planlegginga, og eit forslag blir lagt fram i juni i år. Foto: Jon Edvardsen

— Store vogntog skal kome fram og vi skal finne gode kryssingar for mjuke trafikantar

Abonnement
— Endringar skjer over tid, og lokale produkt er i vinden, kan dagleg leiar ved vinmonopola i Ølen og Etne, Gerd Iren Kvamen Clausen, fortelje. Foto: Anne-Britt Grindheim

Bobler er den store trenden hos Vinmonopoliet

Abonnement
Bildeserie
På plass i Skjold. Bjarne Vestre (84) og broren Ommund Vestre (85) frå Haugesund har mange år bak rattet i den 45 år gamle Scania-bussen. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Skal få gamal HSD-buss på vegen igjen

Abonnement
Prosjektleiar Bodil Øyre i anleggsentreprenøren YIT konstaterer at det viktigaste gjekk bra under tunnelbrannen i Litledalen onsdag ettermiddag. Bak er vifta som sørgja for at tunnelen blei fri for røyk etter hendinga. Foto: Øystein Birkenes

— Heldigvis gjekk det greitt med omsyn til liv og helse under denne hendinga

Abonnement
Foto: Sirianne VIkestad

Stor pågang på å selja mjølkekvoten

Abonnement
Åtte deltakarane deltok på dansekurset på Sjøperlo i Ølen denne helga.

Sjå video!

Lærte seg nye dansetrinn

Abonnement
86 personar omkom i drukning i fjor. Foto: Tryg forsikring

Rogaland hadde flest drukningsulykker i fjor

Abonnement
Vatnet går tett opp til vegen i Ølensvåg. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Det kraftige regnet skapar problem i vegbanen fleire stader i distriktet.

Abonnement
Den nye ladestasjonen ved E134 i Etne kom på plass før jul. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Behovet for nye ladestasjonar er stort

Abonnement