Bli abonnent

Bestill abonnement på Grannar her

Komplett heilår: 1625,-
Halvår: 975,-
Digitalt heilår: 1390,-

Tilbod:
5 veker for kr 50,- (digital abonnement)

For andre typer abonnement eller levering utanlands, ver vennleg å ta kontakt
på tlf. 53 77 11 00 eller abonnement@grannar.no

For abonnentar utanfor Etne og Vindafjord kjem eit portotillegg på papiravisa.