Send inn gratulasjon

Gratulasjonar

Det kostar kr 100,- pr bursdagshelsing.
Maks 8 linjer pr gratulasjon.

Familienytt

Minneord, heider-, baby- og brudefoto er gratis.
Innleveringsfristar for bursdagshelsingar og familienytt:
Måndagsavisa: torsdag kl 12.00
Torsdagsavisa: tysdag kl 12.00

Man kan og nytta: annonse@grannar.no eller sende MMS til 957 60 378.
Hugs fullt namn på den som blir gratulert og fakturaadresse.