Avgrensa trafikkavikling over Haukeli

Statens vegvesen er difor nøydde til å innføre to timars stenging av vegen gjennom tunnelen. […]

Statens vegvesen er difor nøydde til å innføre to timars stenging av vegen gjennom tunnelen. Dette blir gjort for å kunne utnytte alle dei resursane som er etablert på Haukeli, slik at anleggsarbeida kan bli gjennomførte i år.
Trafikkaviklingsordninga gjeld så lenge vêrtilhøva ikkje tillet å leie trafikken slik vegvesenet har meldt tidlegare. Trafikken vil bli leia gjennom tunnelen klokka 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 24. Frå klokka 01.30 til 06 vil tunnelen vere open, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.