Bøter er statens melkeku

Det er med andre ord ikke mangel på straffereaksjoner på folk flests tilfeldige trafikkforseelser. Dette […]

Det er med andre ord ikke mangel på straffereaksjoner på folk flests tilfeldige trafikkforseelser.
Dette skjer samtidig som hardt kriminelle som idømmes 6 måneders fengsel eller mer skal får 20 dagers soningsrabatt – rett og slett at de skal slippe ut 20 dager tidligere for at staten skal spare penger.
Kjører du på rødt lys koster det deg 5200 kroner etter 1. februar. Boten kommeruansett om du gjorde det midt på natten i et grisgrendt strøk, uten en eneste bil i trafikken. Stikker du ned en person på gaten med kniv derimot, får du ikke bare strafferabatt for at staten skal spare, men dersom vedkommende tilfeldigvis ikke blir så hardt skadet som han så ut til å bli så justeres straffen også der etter. Jeg har også eksempler på at personer har sluppet unna med samfunnsstraff selv om de hadde gjort seg skyldige i overgrep mot barn. Det er med andre ord forskjell på kriminelle og vanlige folk her i landet.
Det burde heller vært motsatt. Rendyrket kriminalitet fra harde kriminelle burde slås hardere ned på, mens mer tilfeldige forseelser fra ellers
lovlydige borgere burde straffes deretter. At dette ikke skjer er dessverre med på å ødelegge folks tiltro til landets justispolitikk.
              
Stortingsrepresentant  
Arne Sortevik, Frp