Budsjettkommentar for Vindafjord

Budsjettet har slanket drifta med 16 årsverk. Man har vedtatt å redusere nedbetalingstida på lån fra 30 […]

Budsjettet har slanket drifta med 16 årsverk. Man har vedtatt å redusere nedbetalingstida på lån fra 30 år til 25 år. Man skal nedbetale ekstra ned på lånegjeld. Kommunestyret har sagt at disse virkemidlene skal finansieres med eiendomsskatt til 2012. Ved disse grepa vil kommunen skaffe seg handlefrihet til å løse nye oppgaver som vil komme.
 Alternativet som ble lagt fram som forslag av mindretallet i kommunestyret, var å legge ned småskoler; Imsland, Bjoa og Vikebygd. Dette forslaget hadde vært starten på legge ned de fleste skolene som ikke har ungdomsskole. Prognoser over elevtall i skolene fram til 2013 viser nedgang. Vats viser nedgang med 25,6 prosent, Imsland 22,2 prosent, Sandeid 18,3 prosent, Vågen 8,4 prosent. Dette viser at begynner man å legge ned småskoler, så starter man en snøball som ikke lar seg stoppe.
Vedtaket som kommunestyret har gjort, vil være med på å skape handlefrihet i økonomien, og bidra med å skape forutsigbarhet i tjeneste tilbudet  til innbyggerne. Folk skal slippe å høre hvert år at kommunestyret skal legge ned skoler, hver gang det er budsjettmøte i kommunestyret.
 
 
Reidar Håvås (Ap)
kommunestyrerepresentant