Erik J. Grønstad svartmaler

For en som ikke tror på verken Jesus, Gud og verdens ende, så virker bruk […]

For en som ikke tror på verken Jesus, Gud og verdens ende, så virker bruk av de religiøse ord og formuleringer som å hive vann på gåsa. Men jeg synes det er ikke på sin plass å mane fanden på veggen, bruke katastrofene som rammer denne verden som er skremselspropaganda til fordel for sin religion. Her bruker herr Grønstad diverse katastrofer lokalt som internasjonalt som sin fane for sin tro. At det hender naturkatastrofer rundt om i verden er meget trist, vondt for de som rammes, og det gjør noe med oss som lever i velstand, og «ser på». Men herr Grønstad må bruke litt av sin leseiver til å lese historien, for verden har i all sin tid blitt rammet av naturkatastrofer, og det skyldes rett og slett at vår jord er levende. Før i gamle dager, skjedde det mangt trist, men da tok nyheten tid å nå frem til folket. Nå derimot er teknologien slik at man bombarderes med nyheter fra diverse media, rykende ferskt. Og vi mennesker er en del av helheten, og fra tid til annen kan vi rammes, hardt og brutalt. Men det er ingen tegn på verdens ende, ei heller at noen skal komme å frelse menneskeheten.
I morgen vill atter en ny dag avstedkomme, slik det alltid har vært…..

 Roy B. Pettersen