Får ekstratilskot

I si vurdering har rådmannen spesielt teke omsyn til at oppstartsåret alltid er krevjande og […]

I si vurdering har rådmannen spesielt teke omsyn til at oppstartsåret alltid er krevjande og spesielt utfordrande i forhold til å leggja eit godt fundament å jobba vidare ut i frå. For å unngå at Frivilligsentralen Etne må redusera ambisjonane sine allereie no, løyver Etne kommunestyre 50.000 kroner i ekstratilskot.