Feil informasjon om Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

PPT for Etne og nye Vindafjord ble en realitet fra 01.08.05. Dette grunnet en nært […]

PPT for Etne og nye Vindafjord ble en realitet fra 01.08.05. Dette grunnet en nært forestående kommunesammenslåing mellom Ølen og gamle Vindafjord kommune. Før 01.08.05 var det egen PPT for Etne og Ølen og egen PPT for gamle Vindafjord. PP-tjenesten for Etne og nye Vindafjord skulle ha en faglig bemanning på samme nivå som de tidligere to tjenester. Pr. 01.08.05 ble det lagt til grunn at det skulle være 7 hele fagstillinger inkl. leder og 1 merkantil stilling i den nye tjenesten.
Personalsituasjonen i PPT fra 01.08.05. og fram til i dag.
* Fra 01.08.05 til oktober 2005. Man fikk ansatt einingsleiar som også var faglig leder, 4,6 fagpersoner/saksansvarlige og 1 merkantil/sekretær. Bemanningen var totalt 5,6 fagpersoner inkl. leder og 1 merkantil/sekretær.
* Fra oktober 2005 til 01.08.06. Einingsleiar ønsket kun å ha ansvar som faglig leder. Stabsrådgiver for skule/barnehage ble PPT sin administrative leder i tillegg til sine andre arbeidsoppgaver. Bemanningen var totalt 5,6 fagpersoner inkl. faglig leder og 1 merkantil/sekretær.
* Fra 01.08.06 til 01.01.07. Faglig leder ønsket ikke lenger å ta det faglige ansvaret for tjenesten, og var fra 01.08.06 kun i stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver i 60 %. 2 fagpersoner forlot kontoret og 1 fagperson ble ansatt. Høsten 2006 var bemanningen 4,6 fagpersoner og 1 merkantil/ sekretær. Ingen faglig leder. Stabsrådgiver Ertresvåg var administrativ leder.
* Fra 01.01.07 ble stillingen som merkantil/sekretær ved kontoret redusert til 80 %. Bemanningen er i dag 4,6 fagpersoner og 0,8 merkantil/sekretær. Ingen faglig leder. Stabsrådgiver Ertresvåg er administrativ leder.
Som tidligere påpekt, ble det lagt til grunn at den nye PP-tjenesten fra 01.08.05 skulle ha 7 fagstillinger inkl. leder og 1 stilling for merkantil/sekretær. I dag har tjenesten kun 4,6 fagpersoner, 0,8 merkantil/sekretær og ingen faglig leder. PPT mangler da personale i totalt 2,6 stillinger. For lite personale er den primære årsak til at brukerne har fått et dårligere tilbud. Det forventes også at en sakkyndig instans som PPT innehar den nødvendige faglige kompetanse.


Gisle Kopperdal
Tillitsvalgt Norsk
Lektorlag