Folgefonna nasjonalpark er til landet lagt

Særleg gledeleg er det av Tokheimselvi og Eitrheimselvi i Odda er verna, Folgefonna nasjonalpark er […]

Særleg gledeleg er det av Tokheimselvi og Eitrheimselvi i Odda er verna, Folgefonna nasjonalpark er ein del av den norske innsatsen for å ta vare på den globale naturarven. Folgefonna er vår sørlegaste bre, og ein del av dei eineståande bre- og fjordlandskapa på Vestlandet.
Frå før er nasjonalparken omringa av vassdragsreguleringar. Der er nesten ikkje større vatn igjen utan reguleringar i området. Desto viktigare er det at vi har fått verna det som er igjen.

Erik Solheim,
leiar i Norges Naturvernforbund