Fortalde på historisk grunn

Knut Molnes, den eine av arrangørane bak Forteljefestivalen, introduserte framføringa i Stødle kyrkje laurdag: — […]

Knut Molnes, den eine av arrangørane bak Forteljefestivalen, introduserte framføringa i Stødle kyrkje laurdag:
— Me er på historisk grunn. Stødle kyrkje blei bygd i 1165 og menneske med namn som Erling, Kristin og Åsa levde her. Den profesjonelle forteljaren Tone Bolstad Fløde har brukt sommaren på å skape ei forteljing med utgangspunkt i Stavkjerringa av Vera Henriksen. Ho vil ta oss med inn i ei historie som er ein del av oss og som har skapt identitet for Etnefolket gjennom hundrevis av år, sa han.


Dramatisk historie

Med si innleving og sine forteljetekniske grep trakk Fløde folk inn i den dramatiske historia om Kristin. Me fekk mellom anna vete at ho var dotter til Sigurd Jorsalfare, og at ho kom som framand til Etne då ho gifta seg med Erling Skakke. Me fekk vidare høyre om valdtekt, om barn som blei tatt tidleg frå Kristin, om kongekampar og om reiser. Med korte songstrofer og tamburinspel la Fløde inn små pusterom i den intense forteljinga om Kristin sitt liv. Publikum sat heilt tause og høyrde på den halvannan time lange forteljinga, før Fløde blei heidra med ståande applaus.
— Det var flott å fortelje historia her i desse omgjevnadene, avslutta ho.
Sundagen heldt ho fram i Stødle kyrkje med framføring av bibelforteljingar.

Regnet avbraut

Forteljefestivalen er knytt til studiet i forteljekunst som startar i Etne til vinteren, og Fløde var ikkje den einaste forteljaren som gjesta Etne i løpet av marknadsdagane. Torsdag opna Helga Samset frå Bø i Telemark med forteljinga om Olav den Heilage. Frå hennar forteljing i kulturhuset gjekk ferda vidare til Sæbøtunet og Martin Saltnes sin framføring av soga om Gunnlaug Ormstunge. Forteljinga hans blei avbroten av ein kraftig regnskur, men det gjorde berre stunda ekstra stemningsfull då folk måtte trekkje inn i eit eldhus på tunet. Der stod dei tett i tett og fekk med seg slutten på soga medan regnet dundra i taket.


Viking på tunet

Stor merksemd vekte besøket av Georg Olafr Reydarsson Hansen, som dei siste åra har gjort viking av seg. Han er kulturarbeidar og busett i Gudvangen, men som viking reiser han rundt i Skandinavia og England og fortel om opplevingane sine. På Sæbøtunet fredag stod han fram som eit slags orakel frå fortida, og han måtte svare på ei rekkje spørsmål frå undrande frammøtte. Det var særleg dei yngste som var nysgjerrige:
— Er du verkeleg frå vikingtida?
— Kor gamal er du?
— Er eit vikingsverd rimelegare på Island enn i Noreg?
Vikingen hadde mykje kunnskap å dele. Han svarte også på spørsmål frå sogene og på spørsmål om korleis vikingkvinna sine kår var. Ein tilhøyrar undra seg over om det fanst pasifistar i vikingtida.