God åtferd i trafikken

Vindafjord lensmannskontor hadde ein trafikkontroll spesielt retta mot trafikk til og frå Westcon på tysdag. […]

Vindafjord lensmannskontor hadde ein trafikkontroll spesielt retta mot trafikk til og frå Westcon på tysdag. Kontrollen var frå 17.00 til 18.30 på E134 i Ølensvåg. 40 bilar vart kontrollerte og der var ingen mistanke om promille. Det var heller ingen andre brot på vegtrafikkloven i denne åtferdskontrollen.