Litt historikk og tanker om Imsland Handelslag

Vi vil derfor gjøre rede for hvordan vi oppfatter de faktiske forhold ved handelslaget. For […]

Vi vil derfor gjøre rede for hvordan vi oppfatter de faktiske forhold ved handelslaget.
For 21 år siden var Imsland Handelslag i økonomisk krise, og da var egenkapitalen nede i 120.000 kroner mot nå 1.360.000 kroner. I det året ble det på årsmøtet vedtatt ved avstemning å legge ned butikken i Ølmedal. Einar Solheim ble ansatt som ny bestyrer, og ba om lov om å få prøve å drive begge butikkene. Han vurderte at det skulle gå bra, bare folk ville støtte opp om de. Det viste seg allerede året etter at dette gikk bra, og med hans egeninnsats og stå-på-vilje gjorde han det beste for handelslagene. Det er vel noe som alle vet.
På årsmøtet i 2001 ga han beskjed om at økonomien ble dårligere av forskjellige grunner, men årsmøtet tok ikke stilling til det der og da.
Einar fikk så spørsmål fra NKL om han kunne hjelpe til som forretningsfører ved Vatlandsvåg Handelslag. Med den erfaringen han hadde tok han det på seg. Lønn for dette arbeidet er ført inn som inntekt for Imsland Handelslag.
Einar er en serviceminded, hjelpsom og blid person som tar bestyrerjobben seriøst. Han kan skaffe oss det meste til gunstig pris, bare han får litt tid er ingenting umulig. Han står på med varemottak og regnskap ut over normal arbeidstid. I enkelte tilfeller kan det bli lossing av båter til langt på natt.
Han gjorde og en kjempejobb når det gjaldt avtalen om kraftfôrleveransen fra Felleskjøpet.
Han ser framover, som for eksempel utviding av kai, oppsetting av gjødningslager, bensin, diesel og vannforsyning til båttrafikken. I hele Vindafjordbassenget er det bare Kvaløy som har drivstoffpumper på kaien. Vannkvaliteten er godt kjent blant båtfolket, som stikker innom og samtidig gjør en handel.
Etter alt det Einar har lagt ned av tid og arbeid for handelslagene, er det uhørt at han skal få ufin kritikk og bli applaudert med klappsalve etterpå. Det som foregikk på siste årsmøte kan ikke tolereres på offentlig sted. Det var usmakelig.
Vi må alle støtte opp om butikken og Einar og få han med oss til å drive en god butikk videre. Butikk trenger vi alle, og betjeningen er fantastisk og hjelpsom. Godt samarbeid er mye verd i denne lille bygda vår!

Ellen Vanvik og
Liv Hoff Imsland