Modige vindafjordinger

Enhver innbygger i kommunen har rett til å slåss for det en mener er rett. […]

Enhver innbygger i kommunen har rett til å slåss for det en mener er rett. Det er vitalitet for lokaldemokratiet at vi alltid har innbyggere som tar opp saker i lokalmiljøet, som de mener kan bli til det bedre.
Å kjempe for  et rent miljø har ofte vært tungt og slitsomt, hele nasjonen har takknemlighet til de som startet opp med miljøvern for 30 år siden. Resultatet ser vi i dag med et omfattende lovverk som skal hindre forurensing. Et lovverk som hele tiden er under endring til det bedre for at det skal optimalt.
Miljøforkjempere som står på for å skaffe data, som kan gjøre lovverket enda bedre, fortjener ros for sitt mot.
 
Reidar Håvås
Kommunestyrerepresentant Ap