Nei til mer bompenger på Rennfast!

Styret i Rogaland FrP mener forlengelsen av bomstasjonen på Rennfast-prosjektet er ulovlig, både i henhold […]

Styret i Rogaland FrP mener forlengelsen av bomstasjonen på Rennfast-prosjektet er ulovlig, både i henhold til vegtrafikkloven og til lovverket innen EØS-området. Regjeringens innstilling tar heller ingen hensyn til tidligere vedtak i Stortinget og tar ingen hensyn til vedtak i Rennesøy kommunestyre.
Fylkesstyret påpeker at Finnfast og Rennfast er to ulike infrastrukturanlegg. Det vil dermed vere i strid med bompengeforskrifta § 5, som gjennomfører direktiv 1999/62/EF, å videreføre bompengestasjonen på Rennfast for å finansiere Finnfast.
Rennesøy FrP har jobbet aktivt og målrettet for at bommstasjonen i henhold til inngått avtale, skal demonteres og bompengeinnkrevingen skal avsluttes når Rennfastprosjektet er nedbetalt. Styret i Rogaland FrP stiller seg fullt og helt bak Rennesøy FrP i denne saken. Styret er også godt fornøyd med at FrPs stortingsrepresentanter tar opp saken på Stortinget.
Regjeringen har varslet ny Stortingsproposisjon hvor bompengeperioden er forlenget til delfinansiering av Finnfast. Dette skjer faktisk i etterkant av at Rennfast-prosjektet har startet avviklingsperioden. Styret for Rennfast har vedtatt at bompengeinnkrevingen avsluttes fra 1. mars.

Terje Halleland,
Politisk nestformann i Rogaland FrP