Nytt Hatteland-selskap etablert

Digital Signage er informasjonsverktøy der besøkande får informasjon gjerne formidla via LCD eller plasmapanel. Denne […]

Digital Signage er informasjonsverktøy der besøkande får informasjon gjerne formidla via LCD eller plasmapanel. Denne typen informasjonsskjermar dukkar opp stadig fleire plassar. JHV har allereie fått Aker Kværner, Forsvaret og fotballklubben Start som kundar.
— Digital Signage vert ein stadig viktigare kanal som aktiv sisteleddkommunikasjon. Marknaden har eigenskapar som gjev grunnlag for satsing, og me har gode føresetnadar gjennom den eksisterande produktdistribusjonen i Hattelco AS, seier dagleg leiar i JHV, Geir Ove Finstad.