Nytt styre

På same møtet fekk styret denne samansetjinga: Styreleiar Inger Karin Larsen (Skånevik Vannverk), styremedlemmar: Arnt […]

På same møtet fekk styret denne samansetjinga:
Styreleiar Inger Karin Larsen (Skånevik Vannverk), styremedlemmar: Arnt Sortland (Sparebanken Vest), Ole Strømø (Næringslivet i Etnesjøen), Turid Straumsøy (Næringslivet i Skånevik/interimsstyret) pluss ein representant frå Etne kommune.
Vararepresentant til styret: August Hjelmervik (Skånevik Vannverk), Reidun Tungesvik (Sparebanken Vest), Geir Grindheim (Næringslivet i Etnesjøen), Roar Knudsen (Næringslivet i Skånevik/Interimsstyret), pluss ein representant frå Etne kommune.Nestleiar vil bli vald på styremøte i mars.