Perlå i Sandeid

Eg tenkte ein gong tidligare på å skriva om denne rønna, men det blei ikkje. […]

Eg tenkte ein gong tidligare på å skriva om denne rønna, men det blei ikkje. Men eg håpe for Fatland sin del at dei nå må ta til vet og respektera folk. La nå dei få leva som folk når dei er her i landet og ikkje som rotter. Det er ei skam!
Sko tru at penger var alt her i livet. Når alt kjeme til alt kan det kanskje vera godt å ha litt verdighet igjen. Og veta at ein har behandla mennesker rett og rettferdig.

Hilsen B. Tandrevold