Promillekontroll

20 bilførar vart kontrollerte, men det var fin køyring og ingen utslag, opplyser politiet.

20 bilførar vart kontrollerte, men det var fin køyring og ingen utslag, opplyser politiet.