Reagerte på asfaltleggjarar

— Vi høyrde ikkje noko meir, og eg reknar difor med at dei køyrde gjennom […]

— Vi høyrde ikkje noko meir, og eg reknar difor med at dei køyrde gjennom Etne og reiste vidare, fortel lensmann Ingvar Gjærde i Vindafjord. Dei irske asfaltleggjarane har vore i søkjelyset fleire stader på Haugalandet fordi dei i følgje publikum har agert pågåande og til dels aggressivt. Dei har også vore mistenkte for tjuveri.