Regjeringen gjør skolebøkene billigere

For Unge Høyre er dette en stor seier. I altfor lang tid har forleggere og […]

For Unge Høyre er dette en stor seier. I altfor lang tid har forleggere og bokhandlere kunnet sko seg på elevenes bekostning. Nå blir det en slutt på at skoleelever må betale blodpris for bøker de er pålagt å kjøpe. Unge Høyre har i mange år kjempet for å avvikle bokbransjeavtalen, eller mafiaavtalen som vi har valgt å kalle den, slik at elevene skulle få billigere bøker. Da Arbeiderpartiet satt i regjering fikk vi ikke gehør for vår kamp. Nå som Høyre sitter i Regjering ser vi endelig resultater.
Fastprisordningen og skolebokmonopolet har medført unødvendig dyre skolebøker for de mange tusen elever i den videregående skolen. Historien har vist oss at markeder som har vært skjermet for konkurranse, også har operert med unødvendige høye priser. Det er ingen grunn til å tro at skolebokmarkedet skiller seg i stor grad fra andre markeder i så måte. Avviklingen av skolebokmonopolet og fastprisordningen vil derfor mest sannsynlig resultere i langt billigere skolebøker, enn det vi har i dag.
Ikke bare en seier for Unge Høyre, men også en seier for alle elever med andre ord.

Harald Victor Hove
2. nestleder i Unge Høyre