Regjeringen sviker bilistene

Dødsulykkene i trafikken har økt nesten 50% hittil i 2008. Forfallet på veinettet øker med […]

Dødsulykkene i trafikken har økt nesten 50% hittil i 2008. Forfallet på veinettet øker med 900 mill. kroner i 2008. Mer enn halvparten av riksveiinvesteringene i 2008 betales av ekstraskatt for bilister (bompenger). Anleggsbransjen får økende ledig kapasitet utover i 2008. Regjeringen selv oppgir at “oljefondet” vil øke til svimlende 2427 milliarder kroner i 2008, og at vi i fjor brukte bare 1,3 milliarder av oljepengene.I revidert statsbudsjett for 2008 satser regjeringen like fullt ikke midler til effektive, sikre og miljøvennlige veier. Ikke en krone ekstra til livreddende midtdelere, ikke en krone for å sikre at det fra før utilstrekkelige asfalteringsprogrammet oppfylles. Det tydeligste regjeringen bidrar med er økte avgifter på drivstoff for å øke dine kostnader og redusere vår mobilitet. Et forslag alle partier i Stortinget unntatt FrP har forpliktet seg til å stemme for, gjennom sitt “klimaforlik”. 
Avgifter, skatter og restriksjoner styrker ikke vekstevnen i norsk økonomi. Effektive, sikre og miljøvennlige veier gjør det.Regjeringen må utfordres, og FrP er nå det eneste partiet i Stortinget som representerer et reellt alternativ. FrP vil samle transport og kommunikasjonskomiteen i Stortinget om satsing på liv, helse og trafikksikkerhet.  Vi vil også investere noe mer av årets anslåtte overskudd i statsbudsjettet på hele 342 milliarder kroner i realverdier som veier og jernbaneanlegg i stedet for utenlandske aksjer og obligasjoner.  Investeringer i veier og jernbaner som varer i 50 år er ikke forbruk, flere og flere forstår det, flere og flere er enig med FrP også på dette området. Modernisering av samferdsels-Norge må handle om satsing, effektivisering, investering og offentlig finansiering.  Regjeringen leverer ikke denne gangen heller, men sviker bilistene.

Arne Sortevik Stortingsrepresentant FrP,