Regjeringens gasskraftpolitikk

Regjeringen står fast på hovedlinjene i gasskraftpolitikken slik den er utformet i Soria Moria-erklæringen. Samtidig […]

Regjeringen står fast på hovedlinjene i gasskraftpolitikken slik den er utformet i Soria Moria-erklæringen. Samtidig er det et mål for Regjeringen å sikre en effektiv og stabil energiforsyning til akseptable priser for husholdninger og industri i alle deler av landet. Kraftsituasjonen i Midt-Norge kan bli anstrengt de nærmeste årene, og Regjeringen har stor fokus på situasjonen i regionen.
Med bakgrunn i dette har blant annet Regjeringen forlenget konsesjonen til gasskraftprosjektet på Skogn. Dette er i tråd med Soria Moria-erklæringen, der det står at konsesjonene som er gitt for gasskraftverk står ved lag.  Gasskraftverket på Skogn hadde før Regjeringen tiltrådte alle nødvendige tillatelser til å starte bygging og drift av et gasskraftverk.
Samtidig har Regjeringen lagt til grunn at regjeringen vil samarbeide med utbyggerne av gasskraft om anlegg for CO2-fangst, og bidra økonomisk til at dette kan gjennomføres så snart som mulig.  
Jeg har signalisert at det er viktig å vurdere alle mulige tiltak når det gjelder kraftsituasjonen i Midt-Norge. Dette innebærer at vi i samarbeid med utbyggere må se etter gode løsninger som kan gi en raskest mulig realisering av prosjekter som kan bidra til å avhjelpe situasjonen i området.

Odd Roger Enoksen,
olje-og energiminister