Sjekkar prøver frå Fatland

Det stadfestar distriktssjef Anne Barbro Vatle i Mattilsynet Hedmarken overfor nettavisa til VG. Også Mattilsynet […]

Det stadfestar distriktssjef Anne Barbro Vatle i Mattilsynet Hedmarken overfor nettavisa til VG. Også Mattilsynet sentralt stadfestar dette. Dermed er også Fatland i søkjelyset i jakta på kjelda til e.coli-smitten.
I følgje VG nett var det etter at Mattilsynet på Hedmarken sjekka avfallet heime hos ei åtte år gammal jente på Hamar, at det blei vedtatt at kjøttdeig frå Fatland Ølen også skulle sjekkast. Det var emballasje og restar frå produsentane Gilde og Fatland som blei funne heime hos jenta sin familie. Den eine var frå Gilde slakteri 103 og den andre frå Fatland slakteri 141.
Konsernsjef Leif Malvin Knutsen hos Fatland bekreftar overfor VG nett at 141 kjem frå Fatland sitt slakteri i Ølen, som er konsernet sitt største slakteri og det einaste som produserer kjøttdeig.
Knutsen var ikkje kjend med at det var funne emballasje frå Fatland i den aktuelle familien, men seier til VG nett at han vil sjekka forholdet umiddelbart.
Analysearbeidet på Veterinærhøyskolen blei starta tysdag morgon. Resultat frå analysen tar normalt 72 timar i følgje Anne Barbro Vatle ved Mattilsynet.
Det er førebels ikkje sett i gang tiltak hos Fatland Ølen.