Skjoldar får byggja nytt

Høgspentsleidningar i området gjer at dei ikkje kan byggja på ein av dei mest interessante […]

Høgspentsleidningar i området gjer at dei ikkje kan byggja på ein av dei mest interessante plassane, men leiar Ole Haraldseid opplyser at dei først vil byrja detaljplanlegginga av huset når det er klart kva tomt dei får til rådvelde.