Skuffa over Sauda

Det fører til at Saudavegen blir plassert lenger bak i køen. Etne-ordførar Sigve Sørheim er […]

Det fører til at Saudavegen blir plassert lenger bak i køen. Etne-ordførar Sigve Sørheim er skuffa over denne vendinga, og trur det også får negative konsekvensar for Skåneviktunnelen.