Slåst på butikken

Bråket løyste seg opp då mannen gjekk frå butikken, og han vurderer å melde forholdet. […]

Bråket løyste seg opp då mannen gjekk frå butikken, og han vurderer å melde forholdet. bakgrunnen for bråket har politiet ikkje fått opplysingar om.