Statsministerens propaganda

På lik linje med ubehagelige telefonselgere som intensivt jobber for veldelige formål, tar statsministeren i […]

På lik linje med ubehagelige telefonselgere som intensivt jobber for veldelige formål, tar statsministeren i bruk urimelige virkemidler og spiller på menneskets samvittighet. Går man dypere til verks er hele scenarioet paradoksalt i og med at vi som forbrukere indirekte støtter næringslivet i store deler av Asia gjennom omsetningen av fyrverkeri. Statsministeren viser nok en gang hvor lite gjennomtenkende han er i sin propaganda. Hvor tilgjengelig er fyrverkeri egentlig i løpet av de 360 dagene i året? Kjell Magne, dersom du i det hele tatt ønsker å generalisere, hvorfor angriper du heller ikke «slavene» av skadeindustrien?
Men når alt kommer til stykket er vi som enkeltindivider og nasjon sjenerøse i våre bidrag til hardt rammede medmennesker både på lokalt og globalt plan. I et demokratisk land som Norge bør mennesket ha muligheten til å bruke sin handlefrihet og avgjøre størrelsen på en eventuell donasjon. Dette kan innebære at mennesker oppretter «sparebørser» som å unngå meierismør på skiven eller spare skyhøye bensinutgifter ved å sykle til og fra jobben. I tillegg til statens bidrag, kan hver enkelts små offergaver bidra til underverk. Det er som Moder Teresa sa, «Vi kan ikke gjøre store ting – bare små ting med stor kjærlighet».

Roy Tollaksen,
Haugesund