— Etne må satsa

Det meiner Tor Kjetil Fosse, utflytta etnebu, som har budd i Stavanger i åtte år. […]

Det meiner Tor Kjetil Fosse, utflytta etnebu, som har budd i Stavanger i åtte år.
år at de er i stand til. Så legger man ut små barnehager på anbud og motiverer folk i bygda til å overta driften av barnehagen. Det ansettes en førskolelærer som har det pedagogiske ansvaret for alle småbarnehagene slik det gjøres i dag i familiebarnehager. Dermed skaper man arbeidsplasser samtidig som man reduserer utgiftene. Våg å tenk nytt og se muligheter fremfor at enhver forandring er negativ.
Johnny Grinde Pedersen
Vikedal