UP sjekka i Sandeid

UP sjekka åtferda til trafikantane. Det meste var i orden, og av 30 kontrollerte bilar […]

UP sjekka åtferda til trafikantane. Det meste var i orden, og av 30 kontrollerte bilar gav politiet eit par munnlege pålegg.