Vannkraften sikres

Vi innfrir dermed vårt mål om å trygge kraften for fremtiden. Vi sikrer at lokalsamfunn, […]

Vi innfrir dermed vårt mål om å trygge kraften for fremtiden. Vi sikrer at lokalsamfunn, kommuner og fylkeskommuner får kontroll over sine vannressurser til evig tid. Dette er svært viktig for de samfunnene det gjelder.
Hjemfallssaken viser hvor viktig det er med en regjering som setter fellesskapet og langsiktighet først. Mens opposisjonen vil gamble med arvesølvet og overlate det til markedskreftene, trygger vi nå vannkraftsressursene våre under folkelig og demokratisk kontroll.
Med den nye hjemfallspolitikken legges nå all usikkerhet om offentlig eller privat eierskap over vannkraftressursene til side. Forslaget sikrer offentlig eierskap samtidig som private virksomheter vil kunne eie inntil 1/3 av vannkraftressurser. Kraftkrevende industri vil sikres stor delaktighet i produksjonsutvikling og ha mulighet til langsiktige og konkurransedyktige kraftkontrakter i bunn.
Enkelte selskaper har uttalt at de har krav på å bli unntatt offentlig eierskap og beholde hjemfallsrettighetene. Dette er vi uenig i. Forslaget som vi nå fremmer er bra for selskapene og de vil kunne videreføre sine verdier i samarbeid med offentlig foretak. Det gir kraftkrevende selskaper alle muligheter til å utvide og utvikle seg i Norge.
Den tidligere hjemfallsmodellen kunne ikke videreføres fordi EFTA domstolen mente den forskjellsbehandlet offentlig og private aktører. Det nye forslaget i møtekommer dette.
Forslaget bidrar til gode forhold for den kraftforedlende industri. Hvis private aktører vil utvikle industrikraftmodeller slik vi ser i noen EU-land vil forslaget ikke være til hinder for dette. Dette er også modeller som fagbevegelsen støtter.
Norge er verdens 6. største produsent av vannkraft. Verdiene som vi nå sikrer i folkets eierskap overskrider 1000 milliarder kroner. Det er en fornybar, ren kraft – og verdien på dette bare øker. Nå til beste for fellesskapet og Norges fremtid.

Tore Nordtun (Ap),
energipolitisk talsmann