Vil bli papirlaus

I alt seks nynorsk kommunar har vist interesse for å innføra papirlaust kommunestyre. — Det […]

I alt seks nynorsk kommunar har vist interesse for å innføra papirlaust kommunestyre. — Det er overraskande mange, seier Jon Slorer i Mocrosoft til Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK).
LNK-avisa hadde i førre nummer eit oppslag der Microsoft etterlyste ein nynorsk pilotkommune for å innføra ein papirlaus politikarkvardag. Seks kommunar eller samarbeidsorgan har seinare vist interesse for å gå i dialog med Microsoft og systemleverandørane ACOS og Gecko Informasjonssystemer AS, som delvis er eigde av ErgoGroup.
I tillegg til Etne er dette Vanylven kommune, Tokke kommune, Åseral kommune, Lindås kommune og Ryfylke Interkommunale selskap (RIKS), som består av seks kommunar.