Vil ikke politikerne i Skjold ha sykkel og gangsti fra Nygård til Solheim?

Jeg får dette inntrykket når jeg på Vindafjord kommune sin nettportal leser brevvekslingen pr 13. […]

Jeg får dette inntrykket når jeg på Vindafjord kommune sin nettportal leser brevvekslingen pr 13. mars mellom Statens vegvesen og Vindafjord kommune.
Kravet om kulvert/undergang, som de fleste fra Skjold valgte å stille seg bak i kommunestyremøtet, vil komplisere og fordyre prosjektet i følge Statens vegvesen. Det er allikevel viktig å merke seg at Statens vegvesen, som har svært høy kompetanse på den slags prosjekter, antyder at det er visse problemer knyttet til hvordan folk bruker kulverter/underganger og at man derfor i dette prosjektet trolig kunne klart seg foruten.
Jeg er noe forundret over benkeforslaget om kulvert/undergang fra høyrepolitikeren Svein O. Vik, og min forundring ble komplett da jeg leste hans innlegg i Grannar 5. januar i år. Innlegget fra Svein O. Vik i Grannar er et aggressivt angrep på en prosess som etter mitt syn nærmest har vært forbilledlig fra både kommuneadministrasjonen og Statens vegvesen sin side. Jeg deltok selv på det store informasjonsmøtet på Vikaneset 5. september i fjor som ble gjennomført i regi av Statens vegevesen som stilte med en delegasjon fra henholdsvis Stavanger og Haugesund. Svein O. Vik deltok ikke på dette møtet, men på tross av det så kommer han med en rekke angrep.
Han sier i sitt innlegg at prosessen innebærer riving av et lite hus til et pensjonistektepar. Jeg satt foran Hildur Yrkje som eier huset under møtet og hun presiserte at dersom det var behov for å gå nærmere innpå deres hus med sykkel- og gangstien, så ønsket hun innløsning. Jeg fanget opp i møtet et positivt løfte om innløsning fra Statens vegvesen.
Videre skriver Vik at forslaget innebærer rasering av en gammel kirkegård. Kommuneadministrasjonen har i dette tilfellet hatt en meget grundig dialog med kirkevergen på fylkes- og lokalnivå og begge ønsker prosjektet velkommen. På lokalnivå ser også kirkeverge Tveit store fordeler. Leser ikke Svein O. Vik Grannar?
Når det gjelder beskjæringen av parkeringsplassen på bensinstasjonen så blir det hele noe komisk. Det var vel få som var mer positiv til prosjektet i møtet på Vikaneset enn eieren av bensinstasjonen. Han tilbød til og med i møtet areal til naboen for utkjørsel. Og om ikke det var nok, så tilbød Askeland å avstå grunn gratis til Statens vegvesen for å forlenge sykkel- og gangstien på nordsiden.
Det er også en meget drøy påstand å si at en nødvendig sykkel og gangsti som bygdefolket har kjempet for i 20 år raserer noen private hager på nordsiden av veien.
I innlegget i Grannar nevner ikke høyrepolitikeren Svein O. Vik undergangen med ett ord, men det han virkelig ergrer seg over er nok at ikke sykkel- og gangstien blir plassert på sørsiden av veien der kun sauene beiter i følge han selv.
Svein O. Vik så for seg å utvide veien på motsatt side sørover. Dette ville bety at trafikken ville gå nær opptil vinduskarmene til de som bor på sørsiden av veien.
Det er tross alt mye verre å ha trailertrafikk dag og natt inntil husveggen enn en rolig sykkel- og gangsti som legges på nordsiden.
Det ville også ha vært en meget kostbar affære å utvide veien for trafikk inkludert tungtransport.
Sist, men ikke minst, så har det alltid vært et sunt prinsipp å legge en sykkel- og gangsti på den siden av veien der bygdefolket bor. Det er nok ganske så innlysende at Statens vegvesen og kommuneadministrasjonen i Vindafjord i dette tilfellet har lagt frem det eneste og beste alternativet på alle måter.
Det bekreftes nemlig at Svein O. Vik i 6 år har jobbet for å utvide veien på sørsiden for å kunne legge sykkel- og gangstien på veien på nordsiden. Han fremmet dette forslaget under et møte på Vikaneset i år 2000 da skjoldabuen gjennomførte «kjør sakte med traktor»-aksjoner for å fremtvinge ny sykkel- og gangsti. Dette er bekreftet av personer som deltok på møtet.
Skjoldabuen har jo kjempet for denne sykkel- og gangstien i 20 år.
Det er også et stort paradoks at en del av de valgte politikerne fra Skjold tilsynelatende bidrar til å legge kjepper i hjulene for prosjektet. Det er faktisk politikere fra Vats, Ølen, Sandeid, Vikedal og Imsland som helhjertet i denne saken imøtekommer skjoldabuen og kan bidra til å sikre gjennomføringen av den etterlengtede sykkel- og gangstien..
Jeg antar at denne saken skal behandles på nytt i formannskapet og kommunestyret etter påske og jeg vil da innstendig be om at Vindafjord kommunestyre fatter en beslutning som følger anbefalingen fra Statens vegvesen slik det fremgår fra nettportalen –«bygg sykkel og gangstien slik den nå er planlagt og vurder eventuelt kulvert/undergang senere».
Det er tross alt Statens vegevesen som har spisskompetansen på slike prosjekter. Dette fortjener skjoldabuen som har kjempet for sykkel og gangsti i 20 år.

God påske!
Sverre Jacobsen (Oslo)