Forsvarsministeren opnar Etnemarknaden

Forsvarsminister Strøm-Erichsen tek  ansvar for den offisielle opninga på torsdag klokka 19.00 6.august. Den profilerte […]

Forsvarsminister Strøm-Erichsen tek  ansvar for den offisielle opninga på torsdag klokka 19.00 6.august.

Den profilerte Arbeidarparti-politikaren skal også delta i den politiske debatten under marknaden, med mellom anna Per Kristian Foss frå Høge og Audun Lysbakken frå Sosialistisk venstreparti.