Stengt til og med onsdag

Ein geolog var i dag på synfaring i området. Ryddinga av vegen vil krevja spesialutstyr […]

Ein geolog var i dag på synfaring i området. Ryddinga av vegen vil krevja spesialutstyr og det vil ta tid før utstyret er på plass. Av omsyn til mannskapet som skal rydda vegen, må vegvesnet sikra fjellet over tunnelportallen, melder Statens vegvesen.

Arbeidet vil ta tid, og vegen vil truleg ikkje bli opna att før på onsdag ettermiddag.

I området ved Austmannalitunnelen er det snøras som er mest vanleg, og det er ikkje karakterisert som ein stad der det går fjellras. Natt til fredag raste de likevel store steinmassar ned frå fjellsida og knuste portalen på venstre side av tunnelen.

Vegen er stengt for køyretøy over 7,5 tonn. Det er etablert omkøyring for køyretøy opp til 7,5 tonn via gamlevegen i Austmannalia.

Køyretøy tyngre enn 7,5 tonn må køyra E16 Filefjell, Rv. 7 Hardangervidda,  eller E18 om Sørlandet.