Dagleg leiar i Omega AS, Petter Aalvik, saman med  leiar for EVP Operations i Ocean Maxwell, Cecile Sælen. 
FOTO: OMEGA AS
Dagleg leiar i Omega AS, Petter Aalvik, saman med leiar for EVP Operations i Ocean Maxwell, Cecile Sælen. FOTO: OMEGA AS

Omega landa ny avtale

Omega har i samarbeid med Ocean Maxwell AS fått ei toårig rammeavtale med Talisman Energy Norge AS.

Avtala omfattar område innan subsurface og drilling, ingeniør- og prosjekttenester, og administrative tenester, fortel selskapet i ei pressemelding.

Ølensvåg-bedrifta Omega er eitt av fem selskap som er tildelt rammeavtale innan leveranse av personell til Talisman Energy Norge AS. Avtalen har ei lengde på to år med opsjon på ytterlegare to år.

— Omega har levert konsulent-tenester til Talisman Energy Norge AS i fleire år, og det er ei tillitserklæring at dei no vel å satse vidare med vår ekspertise, seier dagleg leiar Petter Aalvik i Omega AS.

Talisman Energy Norge AS er eit dotterselskap av det kanadiske internasjonale olje -og gass selskapet Talisman, som blei kjøpt opp av det spanske energiselskapet Repsol i mai 2015. Talisman opererer i hovudsak i Nord-Amerika og Colombia, samt Sør-Øst Asia. Talisman Energy Norge AS (TENAS) blei etablert i Stavanger i 2003, og tok ei rolle som operatør, utviklar og utforskar.

— Me håpar at rammeavtala kan føre til fleire spennande oppdrag framover. Me ser føre oss at det vert satsa på produksjon framfor leiting i tida framover, seier avdelingsleiar Kari Marie Usken ved Omega sitt kontor i Stavanger.

Bergen-baserte Ocean Maxwell er alliansepartner med Omega på avtalen. Dei er spesialistar innan subsurface og drilling.

Omega har meir enn 1.000 tilsette på oppdrag for aktørar innan olje- og gass i 19 land verda over. Omega har hovudkontor i Ølensvåg, og distriktskontor i USA, Australia, England, Skottland, Singapore, Litauen og Canada.

I 2014 hadde Omega ein omsetnad på 1,6 milliardar kroner.