Fjorårsvinnar Terje Kristiansen. Kven får årets gründerpris i VIndafjord?
Foto: Jon Edvardsen
Fjorårsvinnar Terje Kristiansen. Kven får årets gründerpris i VIndafjord? Foto: Jon Edvardsen

Skal kåra årets gründer

Terje Kristiansen (37) frå Bjoa blei i fjor kåra Årets gründer. Nå skal nye kandidatar fram i lyset.


Oppbygginga og utviklinga til Utbjoa Armering og Sveis AS gjorde at Terje Kristiansen blei kåra til Årets Gründer 2015 i Vindafjord. Nå skal nye kandidatar vurderast og juryen ber om forslag på aktuelle personar. Som i fjor skal prisen delast ut under NæringsGiv på Olalia fjellstove i april. Det er andre gong prisen «Årets gründer» blir delt ut, og som i fjor skjer det under den nye nærinsglivskonferansen. — Me ønskjer å stimulera til og fremja etableringsvilje og nyskaping i Vindafjord, og å setja ekstra søkelys på gründerånd, entreprenørskap, innovasjon og heidra nyetablerte verksemder i kommunen, seier dagleg leiar i Medvind Næringshage, Rita Fridfeldt som er mottakar til forslag på kandidatar.

Kandidatar kan vera personar, organisasjonar eller bedrifter som har etablert nyskapande bedrifter med verdiskapingspotensial og som har eller kan bidra til sysselsetjing. Prisen er på 30.000 kroner og pengane skal brukast til vidareutvikling av verksemda. I tillegg til Rita Fridfeldt næringshagen består juryen av representantar frå Grannar, Vindafjord kommune og Sparebank 1 SR-bank.