Også Lars Sponheim har bytta tittel frå fylkesmann til statsforvaltar i Vestland.
Også Lars Sponheim har bytta tittel frå fylkesmann til statsforvaltar i Vestland.

Sponheims kommunekart

I dag legg Fylkesmannen i Hordaland, Lars Sponheim fram si innstilling til kommunereforma. NRK Hordaland sender direkte frå møtet som startar kl. 11.00.

Då Sponheim poresenterte sitt førebelse kart, var Etne gitt over til Rogaland. Følg med kva han seier i dag, etter at Etne kommune har hatt folkeørysting og sagt nei til Vindafjord og Rogaland.

Sjå sendinga under