• Bilete 1 av 7 - Granberg Garveri opna dørene sine laurdag. Line Anne og Olav Granberg er glad for at så mange viser interesse for deira arbeid. FOTO: SIRIANNE VIKESTAD

  • Bilete 2 av 7 - Sigmund Tveit (92) var blant dei som lot seg imponere over alt Granberg har tatt vare på i det nye museet tilknytta verksemda. Her ved det gamle kontoret til Karl Johan på Innbjoa.

  • Bilete 3 av 7 - Ein kontorstol frå 1800-talet viser til at Karl Johan likte å samle på ting. Sonen Olav har samme interesse, og i museet finn du gjenstandar og utstyr brukt gjennom bedriftas 66 år. Dette er ein gjenskaping av kontoret frå 1951.

  • Bilete 4 av 7 - Eit bilete av Karl Johan der han står og behandlar eit skinn. Inne i museet heng dei gamle reiskapene han brukte før i tida.

  • Bilete 5 av 7 - Mariusz Blaszkiewicz fortel dei som besøkte Granberg under open dag kor viktig det er å merke alle skinna med eiget nummer, slik at bøndene mellom anna får sine eigne skinn tilbake. Kring 20.000 reinskinn og 60-70.000 saueskinn skal merkast i året.

  • Bilete 6 av 7 - Den fyrste datamaskinen som kom til bedrifta er trygt plassert i museet saman med mykje anna spennande og interassant bedriftshistorie.

  • Bilete 7 av 7 - Mateusz Dobrzenska (7) synest det var kjekt å besøka Granberg og sjå alle dei ulike maskinane og gamle gjenstandane. Her med mamma Ewa.

Unikt industrimuseum

Granberg Garveri opna i helga eit museum som bør ha interesse langt utafor eigne industriveggar.

av Sirianne Vikestad

Granberg Garveri opna i helga eit museum som bør ha interesse langt utafor eigne industriveggar.