17-12 Lensmann
Lensmann Ingvar Gjærde meiner SLT-arbeidet er avgjerande for å halde ungdomskriminaliteten så låg som mogeleg. ARKVIFOTO: TORSTEIN NYMOEN

Får truleg vilja si