Etne formannskap vil prioritere førebyggande arbeid mot unge.

Lensmann Ingvar Gjærde meiner SLT-arbeidet er avgjerande for å halde ungdomskriminaliteten så låg som mogeleg. ARKVIFOTO: TORSTEIN NYMOEN

Får truleg vilja si

Etne formannskap går inn for å bevare den interkommunale SLT-stillinga.

av Torstein Tysvær Nymoen

Etne formannskap går inn for å bevare den interkommunale SLT-stillinga.