Litledalen kraftverk Haugaland Kraft utbygging
Midlar frå kraftproduksjon: No kan lag og organisasjonar søkje om midlar som kjem ålmenta til gode. Bakgrunnen for fondet er ein avtale mellom Etne kommune og Etne elektrisitetslag. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Kan søkje om kraftmidlar