66 deltakarar stilte til start i Langs Åkrafjorden, noko som er rekord.
Mosjonistane får bruke heile månaden på å gjennomføre «Langs Åkrafjorden», men konkurranseløpet går som planlagt. Arkivfoto

Løpet nesten som planlagt