66 deltakarar stilte til start i Langs Åkrafjorden, noko som er rekord.
Forskarar har fått stadfesta at det hjelper på søvnen å fysisk aktiv. Men å auke mengden har liten effekt. Arkivfoto

Løpet nesten som planlagt