Siri Klokkerstuen (Ap) meiner Etne kommune bør kunne ta i mot flyktingar får den overfylt Moria-leiren i Hellas.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Siri Klokkerstuen (Ap) ber ordføraren vurdera om Etne kommune skal seia ja til å ta imot flyktningar frå Moria-leiren. Arkivfoto: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Vil vurdera busetjing av Moriaflyktningar