Raset som kom knuste vindauge i første etasje i denne fritidsbustaden på Hamre.
FOTO: ARNE SOLVANG
Raset som kom knuste vindauge i første etasje i denne fritidsbustaden på Hamre. FOTO: ARNE SOLVANG

Ras trefte hus i Ølen