Slik vil fjordkryssinga sjå ut i Åkrafjorden.
ILLUSTRASJON: STATNETT
Slik vil fjordkryssinga sjå ut i Åkrafjorden. ILLUSTRASJON: STATNETT

Fylkesrådmannen ønskjer sjøkabel-utgreiing