— Personar som har rusproblem har vorte stigmatiserte og straffeforfølgde lenge nok, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under presentasjon av den nye rusreforma. 
Foto: Berit Roald / NTB
— Personar som har rusproblem har vorte stigmatiserte og straffeforfølgde lenge nok, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under presentasjon av den nye rusreforma. Foto: Berit Roald / NTB

Ny rusreform presentert: — Mange års straffregime ikkje har fungert