Det er viktig å ta omsyn til hekkande fugl når frivillige er ute og ryddar. Foto: Hold Norge Rent
Det er viktig å ta omsyn til hekkande fugl når frivillige er ute og ryddar. Foto: Hold Norge Rent

Ordføraren inviterer til vårrydding